vücudumun %90'ı deniz.
ve batsın diye mi bağladınız bu kayayı yüreğime?